Informacja


Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Wiesz o czymś istotnym? Chcesz nas o czymś poinformować?

Skorzystaj z naszego formualrza lub zadzwoń, wyślij SMS / MMS na nasz numer kontaktowyNapisz do nas - czekamy!

Wydarzenie

Wiadomość *
Podpis

Uwaga, podpis będzie widoczny pod wiadomością

Pliki

Dane kontaktowe (wyłącznie do wiadomości redakcji)

Imię i nazwisko (pseudonim) *
Adres e-mail *
Telefon *

Regulamin

Warunki
 1. Usługa kontakt prowadzona jest przez Grupa Medio Spółka z o. o. z siedzibą w Nowym Targu przy ulicy Krzywej 9, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000341541.
 2. Usługa kontakt odbywa się na zasadach określonych w poniższym regulaminie. Usługa kontakt umożliwia publikacje wiadomości SMS, MMS, słownych, muzycznych, zdjęciowych, filmowych i tekstowych - określanych dalej materiałami, w mediach wydawanych przez Grupa Medio Spółka z o. o..
 3. Użytkownik przesyłając za pośrednictwem telefonu, maila, formularza lub w jakikolwiek inny sposób wiadomość, zdjęcia, film (materiały) wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikacje materiału w mediach wydawanych przez Grupa Medio Spółka z o. o..
 4. Użytkownik oświadcza, że przesłany przez niego materiał nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich wynikającymi z prawa autorskiego lub z innych regulacji prawnych, oraz że ma pełne prawo dysponowania materiałem.
 5. Grupa Medio Spółka z o. o. zastrzega, że wyboru materiałów dokonują redakcje poszczególnych mediów wydawanych przez spółkę. Grupa Medio Spółka z o. o. ma prawo do nieopublikowania nadesłanego materiału bez konieczności uzasadniania, oraz prawo do redagowania, przerabiania, skracania, łączenia z innymi materiałami oraz dostosowaniu nadesłanych materiałów do potrzeb publikacji w poszczególnych wydawnictwach Grupa Medio Spółka z o. o.
 6. Korzystanie z usługi kontakt wymaga:
  1. wypełnienia formularza, w którym należy podać dane umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem - adres e-mail, lub
  2. wysłania e-mail na adres usługi kontakt ( kontakt@podhale24.pl, kontakt@malopolskaonline.pl, kontakt@chicago24, kontakt@limanowa24.pl, kontakt@snowmobil.pl, kontakt@podhalanska24.pl), lub
  3. wysłania SMS lub MMS na numer usługi kontakt: +48 796 024 024, lub
  4. telefonu na numer usługi kontakt: +48 796 024 024
 7. Grupa Medio Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.
Zapoznałem(am) się i akceptuję warunki regulaminu.
wyślij wiadomość